03.10.2013
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)

Razpisna dokumentacija: 

Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12

 

Navodila za elektronsko prijavo

 

Dodatne informacije:

Katja Cankar

ad-futura[@]sklad-kadri.si 

01 434 58 93

 

Opozorilo glede plačila upravnih taks:

Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

 

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2013 in 2014. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 31. 10. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)

 

Objava: 4. 10. 2013, (Ur. l. RS, št. 81/2013) in 22. 6. 2014, (Ur. l. RS, št. 45/2014)

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2014

 

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letih 2013 in 2014, in sicer:

 

A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec,

B. doktorskih študentov s statusom študenta.

 

Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 31. 10. 2014.

 

Višina štipendije oz. sofinanciranja: Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800 EUR, 1.000 EUR ali 1.300 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 163. javni razpis«.

 

 

 

Na vrh