Razpis

23.12.2011
Rok prijave: Potekel
Štipendiranje državljanov Arabske republike Egipta in Republike Tunizije za študij v Republiki Sloveniji (129. JR)

Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)
 
Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566

Javni razpis je namenjen štipendiranju magistrskega ali doktorskega študija državljanov Egipta in Tunizije v Republiki Sloveniji. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študij državljanov Arabske republike Egipta in Republike Tunizije v Republiki Sloveniji (129. JR)

 
Objava: 23. 12. 2011, Uradni list RS št. 105/11

 

Rok prijave: Do porabe sredstev

 

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje državljanov Arabske republike Egipta in Republike Tunizije na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji na magistrskem ali doktorskem študiju in sicer za vsako državo:

  • 3 štipendije za magistrski študij ali
  • 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
  • 2 štipendiji za doktorski študij.

 

Višina štipendije oz. sofinanciranja:

Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine in
- življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.
 

Način oddaje prijav: Kandidati morajo prijavo v fizični obliki (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 129. javni razpis).

 


OBVESTILO

Obveščamo vas, da je pristojni organ Tunizije za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru 129. javnega razpisa: Tunizijsko ministrstvo za visokošolsko izobraževanje, znanstvene raziskave, informacijske in komunikacijske tehnologije

Kontaktna oseba za zainteresirane študente je:
Imed Abderrahim
elektronski naslov: benabderrahimimed[@]gmail.com 
telefon: +216  976 131 47