18.11.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini v letu 2009/2010 (79. JR)

Razpisna dokumentacija:
besedilo razpisa (Ur. l. RS, št. 94/09, 20.11.2009),
spremembe razpisa - čistopis (Ur.l. RS, št. 27/10, 2.4.2010),
prijavnica - izpolnjeno v celoti podpiše jo kandidat, za mladoletne osebe pa tudi zakoniti zastopnik,
pooblastilo.

 

Ta razpis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09).

Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti za namen izobraževanja dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, v tujini, ki jo izobraževalna ustanova, na kateri je štipendist v Republiki Sloveniji vpisan, vrednoti kot del izobraževalnega programa.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino za namen izobraževanja dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, pri čemer mora mobilnost izobraževalna ustanova, na kateri je štipendist v Republiki Sloveniji vpisan, vrednotiti kot del izobraževalnega programa.

 

Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov, ki se bodo izvedli v obdobju med 01.07.2009 in 31.08.2010, ter študentov v obdobju med 01.07.2009 in 30.09.2010.

 

Višina sredstev javnega razpisa znaša 150.000,00 EUR. Štipendija

se podeli v višini 100,00 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska

oziroma za teden, v katerem upravičenec vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega

obiska, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini

2.500,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje v predpisanem obdobju.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 15.09.2010.

Na vrh