02.12.2011
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini (124. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Prijavnico shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.
 

Dodatne informacije:
Katja Cankar
katja.cankar[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-58-93

 


Razpis je zaradi porabe sredstev zaključen. Sredstva so bila porabljena 4. 7. 2012.

 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo slovenski dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2012.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2011

 

Objava: 2. 12. 2011, Uradni list RS št. 97/11

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2012

 

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (študijskih obiskov) dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, in sicer za namen izobraževanja ter za namen praktičnega usposabljanja v tujini v neprofitnih organizacijah in predstavništvih Republike Slovenije. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov v obdobju od 1. 7. 2011 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti do vključno 30. 9. 2012. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, kot so stroški programa, nastanitve, prehrane, zavarovanja za tujino za čas trajanja obiska, poti znotraj države študijskega obiska, administrativni in drugi neposredni stroški študijskega obiska.

 

Višina štipendije: osnovna štipendija se dodeli v višini 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska oziroma za teden, v katerem upravičenec vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega obiska, vendar v najvišji skupni višini 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje. Štipendistu se dodeli tudi enkraten dodatek za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska v višini 500 EUR, razen če odhaja na študijski obisk v državo članico EU, Liechtenstein, Norveško, Švico ali državo Zahodnega Balkana ali če ima te stroške krite delno ali v celoti.


Način oddaje prijav:
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 124. javni razpis«.

 

 

Na vrh