28.12.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študij v tujini za leto 2013 (150. JR)

Razpisna dokumentacija:

<typolist>

Razpis

Prijavnica

Izjava

Pooblastilo

Zaposlitveni načrt

Navodila za elektronsko prijavo

Vzorec pogodbe

</typolist>

Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12).

 

 

POSEBNO OPOZORILO: Razpis ni namenjen študentom, ki v tujino odhajajo na študijsko izmenjavo.

 

Dodatne informacije:

Špela Sušec

spela.susec[@]sklad-kadri.si

01 434 10 86

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 8. 5. 2013.

 

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2013 (150. JR)

 

 

Objava: 28. 12. 2012, Uradni list RS, št. 106/12

 

Rok prijave: 8. 5. 2013

 

Vrednost razpisa: 4.000.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine in za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

 

Višina sofinanciranja: štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 19.000 EUR za študij naravoslovja, tehnike ali medicine oziroma največ 10.000 EUR za študij družboslovja ali humanistike. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

 

Način oddaje prijav: Prijave z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 150. javni razpis«. S potrditvijo prijavnega obrazca in obrazca za zaposlitveni načrt za izpis se bodo podatki posredovali skladu tudi po e-pošti, vendar tako poslani podatki ne štejejo kot uradna vložitev prijave.

 

 

Na vrh