27.07.2010
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študij v RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (92. JR)

Razpisna dokumentacija:

razpisno besedilo (Ur.l. RS, št. 62/10, 30.7.10),

prijavnica,

pooblastilo.

Oddaja pooblastila je obvezna za prijavitelje, ki v času trajanja razpisnega postopka prebivajo v tujini ali še nimajo začasnega naslova v Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Razpis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09).

Sklad je 30.6.2010 objavil javni razpis štipendij za dodiplomski študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v v Sloveniji za študijsko letp 2010/11. Rok za oddajo vloge je 6.9.2010.

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2010/2011.

 

Za dodiplomski študij se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma dodiplomski visokošolski študij pred uvedbo bolonjskega procesa.

 

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Maji Deisinger (maja.deisinger[@]sklad-kadri.si, tel. št. 01/434 58 96).

 

Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano prijavnico ter vsa dokazila iz 4. točke tega razpisa razen potrdila o vpisu v študijsko leto 2010/2011, je potrebno predložiti najkasneje do vključno 6.9.2010.

 

Potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študijskem letu 2010/2011 je potrebno predložiti najkasneje do vključno 30.9.2010.

Na vrh