20.05.2010
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini za leto 2010 (87. JR)

Razpisna dokumentacija 87. javnega razpisa:

Javni sklad je v Ur.l. RS, št. 40/10 dne 21.5.2010 objavil razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini in sicer za do- ali podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine oziroma podiplomski študij družboslovja ali humanistike. Rok prijave je petek, 4. junija 2010.

Štipendija se lahko dodeli za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine ter za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike.

 

Štipendija se podeli za šolnino in življenjske ter študijske stroške.

 

Kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico, ki je del razpisne dokumentacije. Prijavnico je možno izpolniti s programo Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani www.adobe.com. Izjava, ki je del razpisne dokumentacije, javnemu skladu omogoča poizvedovanje v zvezi s študijem pri izobraževalni ustanovi. Del razpisne dokumentacije je tudi obrazec pooblastilo. Ta kandidatom in kasneje štipendistom olajša ureditev pooblaščene osebe pri javnem skladu. Oddaja pooblastila je obvezna za vse, ki so ali bodo bivali v tujini neprekinjeno več kot 30 dni.

 

Prijavi je potrebno priložiti z razpisom zahtevana dokazila. Večinoma morajo biti dokazila originali ali overjeni razpisi, razen ko je z razpisom izrecno dovoljeno, da je oddani dokument kopija.

Rok prijave je petek, 4. junij 2010. Dodatne informacije so na voljo na spletnem forumu o 87. javnem razpisu, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri sledečih osebah:

Na vrh