08.07.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini v letu 2009 (65. JR)

Razpisna dokumentacija:
razpisno besedilo (Ur.l. RS, št. 51/09, 3.7.2009),
prijavnica,
pooblastilo.


Ta razpis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 33/08 in 73/08).

Štipendije so namenjene slovenskim državljanom za študij v tujini in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine, oziroma za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Rok prijave je torek, 14.7.2009.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih institucijah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala in sicer:

  • za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine,
  • za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike.

Štipendija se podeli za:

  • šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne več kot 18.800,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine in ne več kot 10.000,00 EUR za študente družboslovja ali humanistike, in
  • življenjske in študijske stroške; v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko leto.

Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 65. javni razpis).

 

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 14.7.2009.

 

Dodatne informacije so na voljo na spletnem forumu o 65. javnem razpisu ter osebno ali telefonsko v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri sledečih osebah:

Na vrh