Razpis

24.05.2007
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini v letu 2007 (35. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih institucijah.

Štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih zobraževalnih institucijah je na voljo za:

  • za podiplomski študij s področja naravoslovja in tehnike, ali
  • za drugi ali višji letnik dodiplomskega študija naravoslovja in tehnike, ali
  • za podiplomski študij poslovnih ved po dodiplomskem študiju na področju naravoslovja in tehnologije.

Štipendije se bodo podelile za:

  • šolnino in
  • življenjske in študijske stroške.

Prednost pri štipendiranju bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj polovico šolnine pokrito s strani drugih pravnih oseb, saj bodo za to prejeli 20% možnih točk.

 

Rok prijave je potekel 15. junija 2007.

 

Morebitna vprašanja lahko postavite na spletnem forumu "O 35. javnem razpisu", saj bodo tako na voljo tudi drugim kandidatom, ali na e-poštni naslov 35.razpis[@]sklad-kadri.si.

 


Podaljšanje štipendijskega razmerja

Štipendisti, ki jim je bila štipendija odobrena za več študijskih let, morajo v skladu s peto (5.) alineo 6. člena pogodbe o štipendiranju takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje v 8 dneh po zaključku tekočega študijskega leta, predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje študija in sicer uradno potrdilo o vpisu v višji letnik študija v naslednjem študijskem letu.