27.12.2019
Rok prijave: še 93 dni
Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2020 (290. JR)

Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje srednješolskega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Severne Makedonije in Republike Srbije.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2020 (290. javni razpis)

Objava razpisa:
27. 12. 2019 na spletni strani sklada
 
Vrednost razpisa:
150.000,00 EUR
 
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana (Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Severne Makedonije in Republike Srbije), na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v Politiki štipendiranja 2020–2024. Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2020/2021, dalje do zaključka izobraževanja po tem programu.

Namen in višina štipendiranja

Štipendija se podeli za:

  • življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto;
  • šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 % šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto.

Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, vlagatelj ne more uveljavljati pravice do štipendije za šolnino.
 
Rok prijave:
do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 6. 2020.

 

 

Na vrh