27.12.2017
Rok prijave: Potekel
Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2018 (249. JR)

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566

Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje srednješolskega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2018 (249. javni razpis)

Objava razpisa: 27. 12. 2017 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Objava spremembe razpisa: 16. 5. 2018 na spletni stran sklad

 

Vrednost razpisa: 150.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana (Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije), na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v Politiki štipendiranja, ki je priloga 1 249. javnega razpisa. Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2018/2019, dalje do zaključka izobraževanja po tem programu.

Namen in višina štipendiranja:


Štipendija se podeli za:

  • življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto;
  • šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 % šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto.

Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, vlagatelj ne more uveljavljati pravice do štipendije za šolnino.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 6. 2018.Na vrh