23.12.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2016 (208. javni razpis)

Razpisna dokumentacija:


Zakon o štipendiranju (Zštip-1; Ur. l. RS 56/13 in 99/13-ZUJPS-C)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura  (Ur. l. RS, št. 76/14)

Politika štipendiranja

Prijavnico in poročilo shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.


Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566
Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje srednješolskega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2016 (208. javni razpis)
 
Objava razpisa:  23. 12. 2015 na spletni strani sklada
 
Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR
 
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana (Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije), na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v Politiki štipendiranja, ki je priloga 1 208. javnega razpisa. Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2016/2017, dalje do zaključka izobraževanja po tem programu.

Namen in višina štipendiranja:
 
Štipendija se podeli za:
- življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto;
- šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu znaša 100 % šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto.
 
Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, vlagatelj ne more uveljavljati pravice do štipendije za šolnino.
 
Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 6. 2016.

Na vrh