17.12.2018
Rok prijave: Potekel
Štipendije za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2018 (264. JR)

Razpisna dokumentacija:

Zakonska podlaga:

 

Dodatne informacije:

Mateja Poljšak

 

01 43 45 889

ad-futura[@]sklad-kadri.si

 

 

 

Slovenske izobraževalne, raziskovalne in strokovne ustanove lahko pridobijo sredstva za udeležbo tekmovalcev in njihovih mentorjev na tekmovanjih v tujini.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2018 (264. javni razpis)

Objava: Razpis je bil objavljen 17. 12. 2018 na spletni strani sklada

 

Rok prijave: od 1. 2. 2019 do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 10. 2019

 

Vrednost razpisa: 300.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za stroške udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja  v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2018 in 30. 9. 2019.

 

Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem:
Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki, ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, številka tekočega računa, zakoniti zastopnik) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima za to pooblastilo. V primeru da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

Na vrh