10.12.2019
Rok prijave: še 216 dni
Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2019 (282. JR)

      Razpisna dokumentacija:

 

      Zakonska podlaga:

 

Dodatne informacije:

Mateja Poljšak

01 43 45 889

ad-futura[@]sklad-kadri.si

Slovenske izobraževalne, raziskovalne in strokovne organizacije lahko pridobijo sredstva za štipendiranje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2019 (282. javni razpis)

Objava: razpis je bil objavljen 10. 12. 2019 na spletni strani sklada

Rok prijave: od 20. 1. 2020 do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 10. 2020

Vrednost razpisa: 450.000,00 EUR

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij za sodelovanje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2019 in 30. 9. 2020.

 

Opozorilo za fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem:
Vse fakultete, članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, ki se prijavljajo za pridobitev sredstev po tem razpisu, kot vlagatelja v prijavnici navedejo Univerzo in fakulteto, pri čemer se morajo vsi ostali podatki, ki jih vnesejo na prijavnico (naslov, matična številka, davčna številka, številka tekočega računa, zakoniti zastopnik) nanašati na univerzo in ne na fakulteto. Prijavnico v tem primeru podpiše rektor, kot zakoniti zastopnik univerze, dekan pa le v primeru, če ima za to pooblastilo. V primeru, da ima dekan pooblastilo, je potrebno kopijo le-tega skupaj z vlogo poslati na sklad.

Na vrh