Razpis

08.08.2018
Rok prijave: Potekel
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019 (254. JR)

Razpisna dokumentacija:


Obstoječi štipendisti:

  • Prijavnica – za obstoječe štipendiste, ki so pravico pridobili v študijskem letu 2013/2014 ali prej in se prijavljajo na razpis pod točko A
  • Vloga za nadaljnje prejemanje po Zštip-1 – za obstoječe štipendiste, ki so pravico prvič pridobili v študijskem letu 2014/2015 ali kasneje


OPOZORILO:
Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije:
Nives Prezelj ali Aleksandra Trček
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01 434 1566Javni sklad je 8. 8. 2018 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019. Rok prijave je do vključno 1. 10. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019 (254. javni razpis)


Objava:
8. 8. 2018

Rok prijave: 1. 10. 2018

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2018/2019.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2018/2019 znaša 150,00 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200,00 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: za 254. javni razpis.

Vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis pod točko B (novi vlagatelji, ki še niso prejemniki štipendije ali so bili prejemniki štipendije na prejšnji stopnji), morajo prijavo vložiti tudi po e-pošti, skladno z navodili, ki so objavljena na dnu prijavnice.