29.08.2017
Rok prijave: Potekel
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018 (234. JR)

Razpisna dokumentacija:


Obstoječi štipendist


OPOZORILO:

Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije:
Vera Jaćimović
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01 43 41 550

Sklad je 29. 8. 2017 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2017.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018 (234. javni razpis)

Objava: 29. 8. 2017

Rok prijave:
30. 9. 2017

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2017/2018.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2017/2018 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 234. javni razpis).


Na vrh