11.09.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2015/2016 (195. JR)

Razpisna dokumentacija:

Obstoječi štipendisti:

OPOZORILO:
Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije:
Katja Cankar
ad-futura[@]sklad-kadri.si
tel. 01/ 434-58-93

Javni sklad je 11. 9. 2015 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2015/2016. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2015.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2015/2016 (195. javni razpis)

Objava: 11. 9. 2015

Rok prijave: 30. 9. 2015

Vrednost razpisa: 430.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2015/2016.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2015/2016 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 195. javni razpis).

Na vrh