27.07.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2012/2013 (140. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

POSEBNO OPOZORILO:

Oddaja pooblastila je obvezna za prijavitelje, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Dodatne informacije:
Maja Deisinger
maja.deisinger[@]sklad-kadri.si
tel. 01/ 434-58-96

Javni sklad je 27. 7. 2012 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2012/2013. Rok prijave je do 20. 9. 2012 za nove kandidate in do 28. 9. 2012 za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji  za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2012/2013 (140. javni razpis)

 

Objava: 27. 7. 2012 (Ur.l. RS št. 57/12)

 

Rok prijave:

  • 20. 9. 2012 – za kandidate, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • 28. 9. 2012 – za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

 

Vrednost razpisa: 550.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2012/2013.

 

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2012/2013 znaša 150,00 EUR mesečno. K štipendiji se lahko dodelijo različni dodatki.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 140. javni razpis).

Na vrh