06.09.2007
Rok prijave: Potekel
Štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v Sloveniji z raziskovalci iz tujine (38. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • razpis (Ur.l. RS, št. 81/2007, 7.9.2007)
  • prijavnica
  • Splošni pogoji poslovanja fundacije Ad futura (Ur.l. RS, št. 99/2004)

Predmet razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov, ki so tuji državljani, za znanstveno ali pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.

Sredstva so na voljo tri (3) do dvanajst (12) mesečno raziskovalno ali dva (2) do dvanajst (12) mesečno pedagoško sodelovanje.

Vrednost sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno.

 

Na razpis se lahko prijavijo institucije, ki:

  • so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
  • bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali pedagoško sodelovanje gostujočih znanstvenikov na javno veljavnih visokošolskih programih.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki ga prijavi institucija, so podrobneje opredeljeni z razpisom.

 

Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. avgusta 2008.

Na vrh