24.12.2019
Rok prijave: še 913 dni
Štipendije za program Fulbright za leto 2021 (289. JR)

Razpisna dokumentacija:


Dodatne informacije:


Špela Sušec
ad-futura[@]sklad-kadri.si
01 434 10 86

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2021 (289. JR)

Objava razpisa: 24. 12. 2019 na spletni strani sklada

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa:
štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Namen in višina štipendij:

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
  • državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:

               - 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
               - 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave:
Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2022

Način prijave
: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2021 – 289. JR«.

Na vrh