Razpis

27.12.2017
Rok prijave: še 179 dni
Štipendije za program Fulbright za leto 2019 (242. JR)

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije: 

Špela Sušec

ad-futura[@]sklad-kadri.si

01 434 10 86

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2019 (242. JR) 


Objava:
27. 12. 2017

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR 


Predmet razpisa:
štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2019, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.


Namen in višina štipendij: 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:

  • 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
  • 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.


Rok prijave:
Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2020 


Način prijave:
Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2019 – 242. JR«.