23.12.2016
Rok prijave: Potekel
Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Razpisna dokumentacija:


Dodatne informacije:
Špela Sušec
Fulbright[@]sklad-kadri.si
tel.: 01 434 10 86

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)
 
Objava: 23. 12. 2016, Uradni list RS, št. 83/2016
 
Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR
 
Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.
 
Namen in višina štipendij:
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
  • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

  • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
  • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.


Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

Na vrh