24.12.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Razpisna dokumentacija:


Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13)

Memorandum o soglasju med Vlado RS in Vlado ZDA o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/11, 3/15)


Dodatne informacije:


Fulbright[@]sklad-kadri.si
Tel.: 01 434 10 86

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.


Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2017 (209. JR) 

Objava razpisa: 24. 12. 2015, Uradni list RS, št. 102/2015

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018

Vrednost razpisa:
200.000,00 EUR

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
  • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.


Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

 

  • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
  • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Na vrh