24.01.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12).

 

Dodatne informacije:
Špela Sušec

Fulbright[@]sklad-kadri.si 
01 434 10 80

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)

 

Objava: 20. 12. 2013, Uradni list RS, št. 107/13

 

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

 

Namen in višina štipendij:


Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
  • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo: 

  • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
  • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2016

 

 

 

Na vrh