27.12.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendije za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)

Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12).

 

Dodatne informacije:
Špela Sušec
Fulbright[@]sklad-kadri.si 

01 434 10 86

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)

 

Objava: 28. 12. 2012, Uradni list RS, št. 106/12

 

Vrednost razpisa: 150.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2013, in sicer za gostovanje slovenskih državljanov v ZDA ter ameriških državljanov v RS. V Fulbright generacijo 2013 so vključeni tisti Fulbrightovi štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2013/2014.

 

Namen in višina štipendij:

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA v okviru programa Fulbright za leto 2013 pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od Slovenije oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

 

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS v okviru programa Fulbright za leto 2013 pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini:

 

  • 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali
  • 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2014

 

 

 

Na vrh