20.12.2007
Rok prijave: Potekel
Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za študijsko leto 2008/2009 (41. JR)

Razpisna dokumentacija:

Razpisanih je do osem (8) štipendij za podiplomski študij na College of Europe v študijskem letu 2008/2009.

Štipendije za enoletni podiplomski študij na College of Europe, v Bruggeu (Belgija) ali Natolinu (Poljska), so na voljo za naslednje študijske programe:

  • evropsko pravo (European Legal Studies),
  • evropski študiji (European General Studies),
  • evropski ekonomski študiji (European Economic Studies),
  • politologija in administrativne vede (European Political and Administrative Studies),
  • evropski interdisciplinarni študij (European Interdisciplinary Studies).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se vpisujejo na program evropsko pravo ali ekonomija.

 

Štipendija obsega plačilo stroškov šolnine, nastanitve, prehrane ter žepnino.

 

Upravičenci do štipendije bodo v sodelovanju s Službo Vlade RS za evropske zadeve po končanem študiju sklenili delovno razmerje z državnim organom v Republiki Sloveniji za najmanj 3 leta.

 

Rok prijave je 15. januarja 2008.

 

Kandidate opozarjamo, da diplom College of Europe trenutno še ni mogoče priznati v Republiki Sloveniji, saj je gre za privatno institucijo, ki ni akreditirana.

Na vrh