10.12.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za 2010/2011 (81. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • besedilo razpisa (Ur.l. RS, št. 102/09, 11.12.2009),
  • prijavnica,
  • pooblastilo - obrazec kandidatom in kasneje štipendistom olajša ureditev pooblaščene osebe pri javnem skladu. Oddaja pooblastila je obvezna za vse, ki so ali bodo v tujini več kot 30 dni neprekinjeno.

Razpis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 91/09).

Sklad je objavil razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške na enoletnem podiplomskem študiju na College o Europe. Rok za prijavo je 16.4.2010.

Predmet razpisa je štipendiranje enoletnega podiplomskega študija na College of Europe v Bruggeu (Belgija) ali Natolinu (Poljska) največ osmim (8) slovenskim državljanom v študijskem letu 2010/2011 za naslednje študijske programe:

  • evropske interdisciplinarne študije (European Interdisciplinary Studies), 
  • evropske ekonomske študije (European Economic Studies), 
  • evropsko pravo (European Legal Studies), 
  • politologija in administrativne vede (European Political and Administrative Studies),
  • mednarodni odnosi in diplomacija EU (EU International Relations and Diplomacy Studies).

Višina sredstev javnega razpisa je 180.000,00 EUR. Štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 16.4.2010.

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Doris Sattler, telefon  01/434-58-92 , e-pošta: doris.sattler[@]sklad-kadri.si.

Na vrh