24.09.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji v letu 2014 (177. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

 

Opozorilo:

 

Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji. Pooblaščenec ne more biti ista oseba kot prijavitelj.

 

Dodatne informacije: 

 

Doris Sattler

doris.sattler[@]sklad-kadri.si

te. 01/434-58-92

Javni sklad je 24. 9. 2014 objavil javni razpis za dodelitev štipendij državljanom Zahodnega Balkana za podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine v Republiki Sloveniji. Štipendije se podelijo od študijskega leta 2014/2015 dalje za čas trajanja programa.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2014 (177. javni razpis)

 

Objava: 24. 9. 2014

 

Rok prijave: 17. 10. 2014

 

Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR

 

Predmet razpisa:

Dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje državljanom Zahodnega Balkana za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:

- magistrski študij (druga stopnja),

- doktorski študij (tretja stopnja).

 

Višina štipendije:

Štipendija se podeli za:

  • življenjske stroške; v skupni višini 8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto in
  • šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto.

 

Način oddaje prijav:

Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 177. javni razpis). Prijave oddane po elektronski pošti se ne bodo upoštevale.

Na vrh