03.09.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za podiplomski študij državljanov Kosova v Sloveniji (73. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Razpis je namenjen državljanom Kosova za podiplomski doktorski študij v Sloveniji s področja naravoslovja, tehnike ali medicine. Interesenti se morajo prijaviti, ko so sprejeti ali vpisani v 1. letnik tega študija, rok prijave pa je do porabe sredstev. Sredstva v celoti zagotavlja Vlada Republike Slovenije.

Predmet razpisa je štipendiranje državljanov Kosova za podiplomski magistrski in doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Sloveniji.

 

Skupna vrednost razpisa je 151.800,00 EUR. Sredstva v celoti zagotavlja Vlada Republike Slovenije. Štipendija se podeli za šolnino in življenjske stroške.

 

Razpis je objavljen z odprtim rokom prijave do porabe sredstev.

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so v času prijave sprejeti ali vpisani v prvi letnik navedenega študija.

 

Ta razpis je bil obljavljen v Uradnem listu RS št. 69/09 dne 4. septembra 2009. Na voljo je tudi neuradni prevod razpisa v angleški jezik. Spremembe razpisnega besedila, ki omogočajo pridobitev štipendije poleg doktorskega tudi za magistrski študij istih področij so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 98/09 dne 4. decembra 2009. Na voljo je tudi neuradni prevod sprememb razpisa v angleški jezik. Zaradi lažje prijave so vsi obrazci, ki so na voljo pod dokumentacijo, dvojezični, prav tako jih je možno izpolniti računalniško s programom Adobe Acrobat Reader. Oddaja pooblastila je obvezna za vse, ki prebivajo v tujini, za čas zastopanja v postopku dodelitve štipendije. Kandidati lahko pooblastijo z vzorcem isto ali drugo osebo tudi za zastopanje v pogodbenem razmerju. To lahko storijo s pripravljenimi obrazci, ki so del dokumentacije.

Na vrh