28.12.2018
Rok prijave: še 193 dni
Štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 (268. JR)

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:
Jerneja Švara
01 434 10 97 

ad-futura[@]sklad-kadri.si   
jerneja.svara[@]sklad-kadri.si  

Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji.

Rok prijave: 2. 9. 2019

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora v času študija (od 1. 10. 2019 dalje) bivati v Sloveniji. Do 1. 10. 2019 mora tudi vložiti prošnjo za dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji iz naslova študija skladno z določili Zakona o tujcih, zanj lahko zaprosi na pristojni instituciji  iz tujine (diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije) pred prihodom v Slovenijo ali ob prihodu v Slovenijo na pristojni upravni enoti.


Višina štipendije:  

Štipendija se lahko dodeli za:
•  šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in/ali
•  življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno.

Način oddaje vlog
Prijavnica in druga ustrezna dokumentacija morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vidno označena z napisom »za 268. javni razpis« do roka za prijavo.


Štipendijsko razmerje
:
O izidu javnega razpisa so vlagatelji obveščeni z odločbo. Štipendisti nato podpišejo pogodbo o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij uspešno zaključiti v pogodbenem roku.

 

Prijavnica, pooblastilo ter pogosta vprašanja in odgovori bodo na spletni strani objavljeni naknadno.

 

 

Na vrh