22.12.2017
Rok prijave: Potekel
Štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2018 (245. JR)

Razpisna dokumentacija:

 


Dodatne informacije:
Jerneja Švara
01 434 10 97
ad-futura[@]sklad-kadri.si   
jerneja.svara[@]sklad-kadri.si  

Uradne ure:
Ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji.

Objava spremembe razpisa: 19. 3. 2018

Rok prijave: 5. 10. 2018
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 5. 10. 2018.

Višina razpisanih sredstev: 600.000,00 EUR 

Višina štipendije:  
Štipendija se lahko dodeli za:
•  šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in/ali
•  življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno.

Način oddaje vlog
Vloge s prijavnico in drugo ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 245. javni razpis«.

Štipendijsko razmerje
:
O izidu javnega razpisa so vlagatelji obveščeni z odločbo. Štipendisti nato podpišejo pogodbo o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij uspešno zaključiti v pogodbenem roku.

 

Pooblastilo:
Vlagatelj, ki v času trajanja postopka po tem javnem razpisu prebiva v tujini, mora pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Pooblaščenca s prebivališčem v Republiki Sloveniji priporočamo tudi vlagateljem, po tem ko že bivajo v Republiki Sloveniji.
Na vrh