23.06.2010
Rok prijave: Potekel
Štipendije za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus za študijsko leto 2010/2011 (88. JR)

Razpisna dokumentacija:

Posebno opozorilo


Štipendijo lahko po tem razpisu pridobijo samo študenti, ki odhajajo na študijsko mobilnost v okviru programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus v okviru razpisnega leta 2010.

Študenti, ki odhajajo na študijsko mobilnosti v poletnih mesecih 2011 v okviru razpisnega leta 2011, do štipendije po tem razpisu niso upravičeni.Predmet javnega razpisa je štipendiranje individualne študijske mobilnosti študentov, vpisanih na višješolske in visokošolske izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje individualne študijske mobilnosti študentov, vpisanih na višješolske in visokošolske izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine, v okviru programa Vseživljenjskega učenja VŽU - Erasmus (v nadaljevanju: Erasmus mobilnost) v študijskem letu 2010/2011.

 

Štipendija se praviloma dodeli kot dodatek k Erasmus dotaciji, ki jo dodeli matična institucija.

 

Štipendija se dodeli v višini 150,00 EUR mesečno za vsak dopolnjeni mesec individualne mobilnosti v okviru podprograma Erasmus, ki je del programa Vseživljenjsko učenje.

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. septembra 2011.

 

Vloga mora vsebovati:

  • v celoti izpolnjeno in s strani kandidata podpisano prijavnico,
  • izpolnjeno ter s strani matične institucije (univerze) z žigom in podpisom potrjeno potrdilo.

Pred odhodom morajo kandidati predložiti tudi izpolnjeno in podpisano pooblastilo osebi, ki prebiva v Sloveniji. Pooblastilo mora podpisati tudi pooblaščena oseba.


 

Na vrh