22.12.2016
Rok prijave: Potekel
Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji (216. JR)

Razpisna dokumentacija:


Dodatne informacije
:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566


 
Uradne ure:
Ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure


Štipendije so namenjene državljanom Indije za doktorski študij v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji (216. JR)

Rok prijave
:  Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve največ 6 štipendij, če to nastopi prej, vendar najkasneje do 15. 7. 2017

Vrednost razpisa
: 300.000,00 EUR
Predmet javnega razpisa je dodelitev največ 6 štipendij Ad futura za izobraževanje državljanom Indije, za doktorski študij na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, in sicer za izobraževalne programe, ki se uvršajo v naslednje kategorije klasifikacije Klasius P:

  • 4. Naravoslovje, matematika in računalništvo ali
  • 5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo.

Štipendija se dodeli za:

  • šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
  • življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

 

 

Na vrh