Razpis

17.12.2015
Štipendije za izobraževanje državljanov Ukrajine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)

Razpisna dokumentacija:

 


Dodatne informacije:

Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si

+386 (0)1 43 41 566

 


Uradne ure:

ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
sreda: od 14.00 do 16.00 ure

Štipendije so namenjene državljanom Ukrajine za podiplomski študij v Sloveniji.


Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)


Rok prijave:
  Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej. 

 

Prijave sprejemamo na naslov Dunajska 20, Ljubljana.


Vrednost razpisa:
100.000,00 EUR


Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja ekonomije ali prava na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Ukrajine, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli:
• 3 štipendije za magistrski študij ali
• 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
• 2 štipendiji za doktorski študij. 


Višina štipendije:
 


Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

 

OBVESTILO


Obveščamo vas, da je pristojni organ Ukrajine za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru 196. javnega razpisa:
Oddelek za mednarodno sodelovanje Nacionalne Univerze »Kijevsko – Mogiljanska akademija«.

Kontaktna oseba za vse zainteresirane študente je vodja oddelka: ga. Larysa Chovnyuk.
Tel: +38  044-425-77-70
Fax: +38 044-425-50-16
Elektronska pošta: larch[@]ukma.edu.ua


We inform you that the responsible institution for nominating candidates for scholarship under 196. Public call is:
Department for international cooperation of  National University  »Kijevsko – Mogiljanska akademija«.

The contact person for all interested students is the head of the department: Mrs. Larysa Chovnyuk
Phone: +38 044-425-77-70
Fax: +38 044-425-50-16
Email: larch[@]ukma.edu.ua