24.12.2018
Rok prijave: Potekel
Štipendije za izobraževanje državljanov Republike Gane v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2018 (265. JR)

Razpisna dokumentacija:

Indira Džopa

T. 01 43 45893


Uradne ure:

pon.-pet: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene državljanom Republike Gane za podiplomski študij v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2018 (265. JR)


Rok prijave: 23. 12. 2023 (opomba: sredstva so bila porabljena 12. 11. 2019, zato prijava ni več mogoča)


Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej. V kolikor v petih (5) letih od objave razpisa ne bodo porabljena vsa sredstva se razpis zapre in prijave niso več mogoče.

 

 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Republike Gane, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli: 

  • 3 štipendije za magistrski študij ali
  • 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
  • 2 štipendiji za doktorski študij.  

Višina štipendije

Štipendija se dodeli za:

  • šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
  • življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

Pristojni organ Republike Gane za nominacijo kandidatov

 

Pristojni organ Republike Gane za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru javnega razpisa je »The Registrar of Scholarships, Scholarship Secretariat«, P.O. BOX M.75, Accra -Ghana.

 

Kontaktni podatki pri pristojnem organu:

 

Telefon: +233 302 662 732
Telefon: +233 302 907 051
Telefon: +233 302 907 058

 

E-naslov: info[@]schorlarships.gov.gh
E-naslov: scholsec.gov.gh[@]gmail.com

 

Na vrh