24.12.2018
Rok prijave: še 1559 dni
Štipendije za izobraževanje državljanov Republike Gane v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2018 (265. JR)

Razpisna dokumentacija:

Indira Džopa

T. 01 43 45893


Uradne ure:

pon.-pet: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene državljanom Republike Gane za podiplomski študij v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2018 (265. JR)


Rok prijave: 23. 12. 2023


Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej. V kolikor v petih (5) letih od objave razpisa ne bodo porabljena vsa sredstva se razpis zapre in prijave niso več mogoče.

 

 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Republike Gane, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli: 

  • 3 štipendije za magistrski študij ali
  • 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
  • 2 štipendiji za doktorski študij.  

Višina štipendije

Štipendija se dodeli za:

  • šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
  • življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

Pristojni organ Republike Gane za nominacijo kandidatov

 

Pristojni organ Republike Gane za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru javnega razpisa je »The Registrar of Scholarships, Scholarship Secretariat«, P.O. BOX M.75, Accra -Ghana.

 

Kontaktni podatki pri pristojnem organu:

 

Telefon: +233 302 662 732
Telefon: +233 302 907 051
Telefon: +233 302 907 058

 

E-naslov: info[@]schorlarships.gov.gh
E-naslov: scholsec.gov.gh[@]gmail.com

 

Na vrh