11.12.2019
Rok prijave: še 1707 dni
Štipendije za izobraževanje državljanov Palestine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2019 (288. JR)

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:
Indira Džopa
tel.št. 01/434-58-93
e-pošta: ad-futura[@]sklad-kadri.si 


Uradne ure:

Pon-pet: od 9. do 12. ure
Sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene državljanom Palestine za podiplomski študij v Sloveniji.


Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2019 (288. JR)


Rok prijave: Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej. V kolikor v petih (5) letih od objave razpisa ne bodo porabljena vsa sredstva, se razpis zapre in prijave niso več mogoče. 
 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Palestine, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli:

  • 3 štipendije za magistrski študij ali
  • 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
  • 2 štipendiji za doktorski študij. 

Višina štipendije
Štipendija se dodeli za:

  • šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
  • življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

Pristojni organ Palestine za nominacijo kandidatov
 
Pristojni organ Palestine za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru javnega razpisa je Ministrstvo za šolstvo in visokošolsko izobraževanje.
 
Kontaktni podatki pri pristojnem organu:
g. Shadi Moh'd Tayseer al Hilo
generalni direktor za štipendije in študentske storitve
Ministrstvo za šolstvo
Mobilni telefon: 00972  59 9 258 163
E-naslov: Shadi.Hilo[@]mohe.pna.ps

 

 

Na vrh