30.10.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za državljane Zahodnega Balkana v programu mednarodne mature za leto 2014 (182. JR)

Razpisna dokumentacija:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

 

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura (Ur. l. RS, št. 76/14)

 

 

Razpis bo omogočil največ 10 dijakom državljanom držav Zahodnega Balkana izobraževanje v Republiki Sloveniji na programu mednarodne mature.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za državljane Zahodnega Balkana za dveletni program mednarodne mature za leto 2014 (182. JR).

 

Objava: razpis je bil objavljen 30. 10. 2014 na spletni strani sklada.

 

Rok prijave: do vključno 10. 11. 2014.

 

Vrednost razpisa: 140.000,00 EUR.

 

Predmet razpisa: predmet javnega razpisa dodelitev štipendij Ad futura za izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, in sicer Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije, po programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji za šolski leti 2014/2015 in 2015/2016 do mature.

 

Prijavitelji: izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature.

 

Način oddaje prijav: prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 182. javni razpis).

 

 

Na vrh