30.07.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za državljane Zahodnega Balkana na programu mednarodne mature v RS za 2009/2010 (71. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je štipendiranje tujih državljanov na programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji.

Štipendije bodo podeljene za šolsko leto 2009/2010, v katerem mora biti dijak vpisan v 1. letnik programa mednarodne mature, kar je enakovredno 3. letniku gimnazijskega programa.

 

Štipendija se dodeli za pokritje stroškov bivanja v dijaškem domu in za pokritje dela šolnine do skupnega zneska celotne štipendije za posameznega dijaka. Skupna višina podeljene štipendije lahko znaša največ toliko, kolikor znašajo skupni stroški bivanja v dijaškem domu in šolnine.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je državljan Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije,
  • je drugi letnik gimnazijskega programa zaključil v tujini z odličnim uspehom,
  • bo v šolskem letu 2009/2010 vpisan v 1. letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v 3. letnik gimnazijskega programa na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, ki tak program izvaja,
  • se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave,
  • njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji,
  • hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
  • v času izobraževanja ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
  • v času izobraževanja ne bo zaposlen oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji in ne bo prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Rok prijave je 15. september 2009.

 

Na vrh