01.07.2010
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij tujcev v Sloveniji (91. JR)

Razpisna dokumentacija:

razpisno besedilo (Ur.l.RS, št. 53/10, 2.7.2010),

neuradni prevod razpisa v angleški jezik,

prijavnica,

pooblastilo (obvezna za kandidate, ki v času prijave prebivajo v tujini),

izjava.

 

Postopke za ta razpis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 91/09).

Štipendije so namenjene tujim državljanom za za doktorski študij v Sloveniji na področju naravoslovja, tehnike ali medicine. Štipendije se podelijo od študijskega leta 2010/2011 dalje za čas trajanja programa. Rok prijave je sreda, 22. september 2010.

Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, od študijskega leta 2010/2011 dalje do konca študija.

 

Štipendija se podeli za:

  • šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto doktorskega študija, in
  • življenjske stroške; v skupni višini 7.500,00 EUR za posamezno študijsko leto.

Kandidati morajo prijavnico z dokazili oddati do srede, 22. septembra 2010.

 

Merila za izbiro štipendistov vključujejo znanstvene objave v domači ali tuji znanstveni ali periodični oziroma monografski publikaciji (samostojno ali v soavtorstvu) ter predavanje ali objava posterja ali drugega prispevka na znanstveni konferenci ter povprečna ocena, dosežena pri zadnjem zaključenem študiju.

 

Dodatne informacije: osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel.št. 01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler[@]sklad.kadri.si.

Na vrh