16.07.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij tujcev v RS (66. JR)

Razpisna dokumentacija:

Štipendije so namenjene tujim državljanom za doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2009/2010. Štipendija se podeli za šolnino in življenjske stroške. Rok za prijavo je torek, 22.09.2009.

Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, od študijskega leta 2009/2010 dalje in sicer za:

  • šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za doktorski študij, pri katerem se šolnina plačuje za posamezno študijsko leto, oziroma 100% stroškov šolnine, vendar ne več kot 6.000,00 EUR, za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje po zaključenih fazah doktorskega študija; in
  • življenjske stroške; v skupni višini 7.500,00 EUR za posamezno študijsko leto.

Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: prijava na 66. javni razpis).

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 22. september 2009.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Doris Sattler, tel.št. 01/434‐58‐92, e‐pošta: doris.sattler[@]sklad‐kadri.si.

Na vrh