30.12.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na European University Institute za leto 2015 (192. JR)

Razpisna dokumentacija:

 

Zakon o štipendiranju (Ur.l.RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C; ZŠtip-1)

 

Dodatne informacije:


Doris Sattler
T: 01/434-58-92
E: ad-futura[@]sklad-kadri.si 

 

 

 

Javni sklad razpisuje štipendije za največ pet (5) kandidatov, ki bodo v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto financira EUI. Rok za oddajo prijav je petek 29. 5. 2015.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2015 (192. JR)
 
Objava razpisa: 30. 12. 2014 na spletni strani sklada
 
Rok prijave:  29. 5. 2015.
 
Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR
 
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje največ petim (5) vlagateljem za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), ki bodo sprejeti in se bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu 2015/2016, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.
 
Višina štipendiranja:
 
Za študijsko leto 2015/2016 štipendija vključuje:
• mesečno štipendijo v višini 1.260,00 EUR
• mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 63,55 EUR in
• enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.


Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane.
Šolnina se ne plačuje.
 
Način oddaje vloge: Vlagatelji morajo vlogo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 192. javni razpis). Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer v poslovnem času.

 

 

 

Na vrh