02.01.2014
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na European University Institute za leto 2014 (167. JR)
  • Razpis (Ur.l. RS št. 110/2013)

Splošni pogoji poslovanja (Ur. l. RS, št. 91/09 in 102/12 in 108/2013)

 

 

 

Javni sklad razpisuje štipendije za največ pet (5) kandidatov, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto financira EUI.

Za študijsko leto 2014/ 2015 štipendija vključuje:
• mesečno štipendijo v višini 1.240,00 EUR
• mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 60,52 EUR in
• enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.

Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane.

Šolnina se ne plačuje.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 30. 5. 2014.

Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa ali pri Doris Sattler na e‐poštnem naslovu doris.sattler[@]sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada oziroma na telefonski številki 01/434‐58‐92.


Na vrh