27.12.2012
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2013 (148. JR)

Razpisna dokumentacija:


Dodatne informacije:

Doris Sattler
tel.št. 01/434-58-92
e-pošta: doris.sattler[@]sklad-kadri.si 

 

Uradne ure:
Pon-pet: od 9. do 12. ure
sreda tudi od 14. do 16. ure

Štipendije so namenjene največ 5 kandidatom, ki se bodo v študijskem letu 2013/2014 vpisali v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2013 (148. JR)

 

Objava: 28. 12. 2012, Uradni list RS št. 106/12

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 24. 5. 2013

 

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje največ petih (5) kandidatov za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), ki bodo sprejeti in se bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu 2013/2014, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

 

Višina štipendije:
Za študijsko leto 2013/ 2014 štipendija vključuje:
• mesečno štipendijo v višini 1.220,00 EUR
• mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 58,19 EUR in
• enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.
Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane vendar le ob prijavi na razpis.
Šolnina se ne plačuje.

Na vrh