16.12.2011
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na European University Institute (125. JR)

Razpisna dokumentacija: 

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)

 

Dodatne informacije:

Doris Sattler

doris.sattler@sklad‐kadri.si

tel: 01/434‐58‐92

Javni sklad razpisuje štipendije za največ 5 slovenskih državljanov, ki bodo v študijskem letu 2012/2013 vpisani v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Rok za oddajo prijav je 25. maj 2012.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute od študijskega leta 2012/2013 dalje (125. JR)

 

Objava: 16. 12. 2011, Uradni list RS, št. 103/ 11

 

Rok prijave: 25. 5. 2012

 

Vrednost razpisa: 300.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje največ petih (5) slovenskih državljanov za štiriletni doktorski študij na European University Institute (EUI), ki bodo sprejeti in se bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu 2012/2013, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

 

Višina štipendije za študijsko leto 2012/2013:

 

 - mesečna štipendija v višini 1.200,00 EUR

 - mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 52,90 EUR in

 - enkratni letni dodatek v višini 150,00 EUR za potne stroške.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike  Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom 125. javni razpis

 

Na vrh