04.12.2008
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na EUI od leta 2009/2010 dalje (63. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet razpisa je štipendiranje dveh slovenskih državljanov za štiriletni doktorski študij na EUI - European University Institute.

Kandidata morata biti v študijskem letu 2009/ 2010 vpisana v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute.

Višina sredstev javnega razpisa je 86.000,00 EUR. Štipendija za posameznega štipendista obsega:

  • mesečna štipendija v višini 1.130,00 EUR,
  • mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 40,99 EUR in
  • enkratni letni dodatek v višini 110,00 EUR za potne stroške.

Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane. 

 

Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Izpolnjevati mora tudi naslednje pogoje:

  • je v študijskem letu 2009/2010 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI,
  • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Ur.l.RS, št. 59/07, (63/07‐ popr.)), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije,
  • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu ali načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca,
  • v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti oziroma ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb,
  • mu za študij na EUI še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem izmed predhodnih razpisov.

Rok prijave je 28. maj 2009.

 

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro pri Doris Sattler, telefon 01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler[@]sklad-kadri.si.

Na vrh