10.12.2009
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na EUI – European University Institute z začetkom v študijskem letu 2010/2011 (82. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • besedilo razpisa (Ur.l. RS, št. 102/09, 11.12.2009),
  • prijavnica - prijavnica mora biti izpolnjena v celoti in podpisana,
  • pooblastilo - pripravljeni obrazec kandidatom in kasneje štipendistom olajša ureditev pooblaščene osebe pri javnem skladu. Oddaja pooblastila je obvezna za vse, ki so ali bodo v tujini več kot 30 dni neprekinjeno.


Razpis urejajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09).

Sklad je razpisal največ dve štipendiji za štiriletni doktorski študij na EUI za prvi vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/ 2011. Zadnje, četrto leto študija, financira EUI. Rok za prijavo je 28.5.2010.

Javni sklad razpisuje štipendije za največ dva slovenska državljana, ki bosta v študijskem letu 2010/ 2011 vpisana v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Višina sredstev javnega razpisa je 100.000,00 EUR.

Za študijsko leto 2009/ 2010 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo v višini 1.155,00 EUR,
  • mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 41,81 EUR in
  • enkratni letni dodatek v višini 120,00 EUR za potne stroške.

Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 28.5.2010.

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Doris Sattler, telefon  01/434-58-92 , e-posta: doris.sattler[@]sklad-kadri.si.

Na vrh