22.07.2015
Rok prijave: Potekel
Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016 (194. JR) - RAZVELJAVLJEN

Razpisna dokumentacija:

Pravne podlage:

Dodatne informacije:

e-pošta: deficitarne[@]sklad-kadri.si

tel. 01 434 58 97 in 01 434 10 83

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni, torej kot poklici, za katere je na trgu dela zaznati razkorak med ponudbo in povpraševanjem.


Polni naziv razpisa:
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016 (194. javni razpis) 
 
Objava razpisa: 22. 7. 2015 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

 

Rok prijave: od 24. 8. 2015 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015


Vrednost razpisa:
1.200.000,00 evrov
 
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2015/2016 do zaključka izobraževalnega programa.

 

Višina štipendije: Mesečna višina štipendije znaša 100,00 evrov.

 

Dostopnost vloge: Vloga bo na spletni strani sklada objavljena 24. 8. 2015 ob 9:00 uri. Od tega dne dalje lahko vlogo prevzamete tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

 

Način oddaje vlog: Vloge se pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 194. javni razpis«.

 

Izbirni postopek: Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.

Na vrh