29.05.2008
Rok prijave: Potekel
Štipendije slovenskim državljanom za študij družboslovja in humanistike v tujini v letu 2008 (45. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za podiplomski študij družboslovja in humanistike na tujih izobraževalnih institucijah v letu 2008.

Štipendije se bodo podelile za:

  • šolnino in
  • življenjske in študijske stroške.

Prijavi je potrebno priložiti originalna dokazila oziroma overjene prepise. Izjema so:

  • pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij, in
  • izpis iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni konferenci s predavanjem, objavo posterja ali drugo obliko aktivne udeležbe.

Rok prijave je 20. junij 2008.

 

Več informacij lahko dobite na posebnih delavnicah, vprašanja lahko postavite tudi na spletnem forumu "O 44. in 45. javnem razpisu", saj bodo tako na voljo tudi drugim kandidatom, ali na e-poštnem naslovu 45.razpis[@]sklad-kadri.si.

Na vrh