27.12.2018
Rok prijave: še 89 dni
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. JR)

Prijavnica in ostala razpisna dokumentacija bo objavljena predvidoma januarja 2019.

Razpisna dokumentacija: 

 

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1)

Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18)

Dodatne informacije:

 

ad-futura[@]sklad-kadri.si

tel. 01/434 15 66

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2019 (271. JR)  

Objava razpisa: 27. 12. 2018 na spletni strani sklada 

Rok prijave: Prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je do vključno srede, 17. 4. 2019.

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.

Višina štipendije: Štipendija se lahko dodeli za: šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in življenjske stroške največ v višini 7.200,00 EUR, 12.000,00 EUR ali 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana(s pripisom: »vloga za 271. javni razpis«).

Na vrh