27.12.2017
Rok prijave: še 90 dni
Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2018 (244. JR)

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 18. 4. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2018 (244. JR)   

 

Objava razpisa: 27. 12. 2017 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava 

 

Rok prijave: do vključno 18. 4. 2018


Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.


Predmet razpisa: Štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.


Višina sofinanciranja: 

Štipendija se lahko dodeli za:

  • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in
  • življenjske stroške: največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR, 12.000 EUR ali 15.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje. 


Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za 244. javni razpis«).


Prijavnica in ostala razpisna dokumentacija bo objavljena predvidoma januarja 2018.Na vrh